Archive for Wrzesień, 2011

TIG PULS zasada działania

Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń do spawania metodą TIG z funkcją PULS. Pojawia się pytanie na czym polega ten dodatek i czy jest on przydatny, zwłaszcza, że spawarki z PULSem kosztują więcej w porównaniu z podobnymi spawarkami TIG DC bez funkcji PULS. Generalnie PULS polega na chwilowych uderzeniach większego prądu w trakcie których następuje oderwanie kropli metalu z drutu i przeniesienie go do spoiny. Prąd ma raz charakterystykę opadającą raz wzrastającą ze stałą nastawioną częstotliwością. Spawacz ustawia w urządzeniu prąd impulsu (wyższy) i wtedy roztapia metal tworząc jeziorko, prąd bazowy odpowiedzialny za podtrzymanie procesu spawania czyli formowanie jeziorka lub podtrzymanie łuku, oraz częstotliwość pulsowania czyli jak często następuje proces wzrostu i opadania prądu. Przy spawaniu zwykłym TIGiem spawamy cały czas tym samym ustawionym prądem np. na 40 A, natomiast przy spawaniu z PULSem możemy dowolnie ustawiać parametry spawania: moment zajarzenia prądem np. 20 A, częstotliwość piku prądu np. 1 impuls na 1 sek., prąd impulsu np. 60 A. Dla cienkiej stali nierdzewnej, jeżeli przyjmiemy że tzw. prąd szczytu ma 100%, to prąd bazy powinien wynosić ok. 1/3. Jeżeli przyjmiemy np., że prąd spawania zwykłym TIGiem wynosi 40 A to prąd impulsu nastawiamy na 60 A a prąd bazowy na 20 A. Dla stali węglowych (tzw. zwykłych lub czarnych) proporcja jest inna i wynosi 1/2. W momencie szczytowego prądu dodajemy drut do stopienia. Istotne jest aby zsynchronizować moment najwyższego amperażu z dodaniem drutu.

W zależności od zaawansowania technologicznego [ i ceny ] spawarki TIG możemy regulować następujące parametry:prąd bazowy, prąd PULSU, czas trwania [ szerokość ] PULSU, częstotliwość PULSU, a także w lepszych i oczywiście droższych spawarkach, już niezależnie od PULSU, prąd narastania, prąd opadania [ tzw. wypełnienie krateru aby na końcu spoiny nie powstała „dziura”], czas wypływu gazu przed zajarzeniem łuku i po zakończeniu spawania [ aby spoina nie utleniła się bez osłony gazowej i w celu oszczędzenia elektrody wolframowej przed zniszczeniem ]. Istotny jest również minimalny prąd spawania [ dobrze jeśli zaczyna się od 5A ] zwłaszcze przy spawaniu bardzo cienkich metali.Co daje spawanie z pulsem? Spawanie z pulsacją znacznie ogranicza strefę przegrzania materiału dając jednocześnie bardzo dobre wtopienie. Prąd impulsu daje wtopienie, a prąd bazy ułatwia kontrolę ilości wprowadzanego ciepła. Spawacz ma większą kontrolę nad procesem spawania. Sama spoina jest węższa i ładniejsza, brak odprysków, lepszy przetop przy niższych parametrach (średnich) prądu.TIG PULS ma zastosowanie przede wszystkim do spawania cienkich elementów wykonanych ze stali stopowych ( nierdzewnych, kwasoodpornych ) rzadziej wykonanych ze stali węglowych. PULSu nie stosuje się do spawania aluminium gdyż ten materiał spawa się prąden przemiennym.Metodę PULS implementuje się również w półautomatach spawalniczych do spawania metodami MIG/MAG.

Jaki palnik do papy?

Palniki do papy

Układanie papy termozgrzewalnej wymaga użycia odpowiedniego sprzętu począwszy od palnika gazowego dekarskiego do papy a skończywszy na butli z gazem.Palniki gazowe do układania papy termozgrzewalnej należą do grupy palników propanowo-powietrznych. Gaz palny, którym jest propan lub częściej mieszanka propan- butan doprowadzany jest do palnika wężem elastycznym. Powietrze doprowadzane specjalnymi otworami w dyszy zwiększa temperaturę spalania do ponad 1900°C. Palnik gazowy dekarski składa się z rękojeści z pokrętłem lub dźwignią do regulacji przepływu gazu, łącznika, rozgałęźnika w palnikach wielodyszowych i dyszy lub dysz. Dodatkowym wyposażeniem palnika gazowego do papy może być podstawka a palników wielodyszowych do układania papy wysięgnik do zawieszenia rolki papy i koła.Palniki gazowe dekarskie na propan-butan znajdują zastosowanie: w pracach przydomowych np. rozmrażania, likwidacji starych pokryć malowanych farbami; pracach w ogrodzie np. wypalaniu chwastów; w pracach kamieniarskich i betoniarskich do np. napraw ubytków, pęknięć itp.Palniki gazowe do układania papy termozgrzewalnej powinny być obsługiwane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. W przypadku pracy w pomieszczeniach zamkniętych musi być zainstalowana sprawnie działająca wentylacja oraz zachowane warunki bezpieczeństwa i ppoż. W czasie pracy palnikiem nie wolno kierować płomienia na wąż ani na butlę z gazem znajdującą się na stanowisku pracy.

Bezpieczniki

Celem zapewnienia bezpiecznej pracy stosuje się bezpieczniki przypalnikowe. Bezpieczniki przypalnikowe nie są niezbędne do poprawnej pracy palnika, lecz są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo. Bezpiecznik przypalnikowy suchy zamontowany jest pomiędzy palnikiem a wężem doprowadzającym propan-butan z reduktora. Podstawowym zadaniem bezpieczników przypalnikowych jest ochrona węży i reduktorów przed cofaniem się płomienia lub też wstecznym przepływem propanu-butanu. Generalnie wyróżnia się dwa typy bezpieczników suchych: do tlenu i do gazów palnych [ acetylen, gaz ziemny, propan-butan]

Węże

Używane węże muszą być specjalnie przeznaczone do propanu-butanu. Celem łatwego odróżnienia od węży przeznaczonych do innych gazów te do propanu są koloru pomarańczowego. Węże przeznaczone do innych gazów zastosowane do propanu-butanu mogą ulec uszkodzeniu.

Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia stosuje się przede wszystkim do obniżania ciśnienia panującego w butli gazowej do ciśnienia roboczego danego urządzenia, które często jest dużo niższe niż te panujące wewnątrz butli. Dzięki reduktorowi dekarski palnik gazowy jest zasilany propanem-butanem pod stałym ciśnieniem, niezależnie od wahań ciśnienia w butli. Spalanie, a zatem i praca palnika stają się bardziej równomierne i spokojniejsze. Na rynku istnieje wiele typów reduktorów. Reduktory ciśnienia stosowane do współpracy z palnikami dekarskimi na propan-butan mogą być pozbawione manometrów, z jednym lub dwoma manometrami. Bardzo istotnym jest prawidłowy dobór reduktorów do współpracy z odbiornikiem jakim jest palnik dekarski. Należy sprawdzić aby ciśnienie wylotowe i przepływ gazu były odpowiednie do typu odbiornika. Błędem często powielanym jest próba zastosowania reduktora ciśnienia od kuchenki domowej lub turystycznej do palnika do podgrzewania papy.

Płaszcz grzewczy

Zdarza się, że pracując w chłodniejszych porach roku, dekarze podgrzewają butlę otwartym ogniem w celu podniesienia ciśnienia wewnątrz i poprawy wypływu gazu. Takie działania, są zabronione i w konsekwencji mogą doprowadzić do wybuchu. Skąd się biorą takie niebezpieczne działania? Propan-butan jest dostarczany w postaci płynnej. Propan przechodzi z fazy ciekłej w lotną w temperaturze ok. -42°C a butan w temperaturze ok. -0,5°C. W temperaturach poniżej punktu wrzenia butanu z butli w postaci gazowej wypływa tylko propan a butan pozostaje w butli. Mimo że butla jest jeszcze prawie pełna praca jest niemożliwa. Bezpiecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnego płaszcza grzewczego do podgrzewania butli gazowych z propan-butanem w celu poprawy odparowania gazu.

Lutospawanie czyli lutowanie metodą MIG

Postęp techniczny przynosi z sobą nowe rozwiązania. Cynkowanie, które nie tylko w dziedzinie budowy samochodów jest symbolem wyższej jakości i dłuższej żywotności, w przypadku spawania metodą MAG powoduje znaczne zwiększenie tworzenia się pęcherzy i odprysków na skutek odparowania warstwy cynku. Alternatywą w przypadku łączenia materiałów cynkowanych jest lutospawanie czyli lutowanie metodą MIG. Jako materiał dodatkowy wykorzystuje się brąz (np. spoiwo CuSi3). W przypadku typowych zastosowań do blach cienkich lutospawanie odbywa się prądem pulsującym o natężeniu poniżej 100 A.
Dodatkowy, korzystny efekt: nie występuje potrzeba ponownego cynkowania, gdyż spoina lutospawana w metodzie MIG jest odporna na korozję. Spawanie oferowanymi przez nas półaytomatami spawalniczymi czyli migomatami z zastosowaniem różnorodnych drutów, w tym aluminiowych oraz lutospawanie drutem CuSi3 jest niezwykle łatwe. Programy synergiczne, przygotowane specjalnie dla tych materiałów są proste w użyciu – wystarczy wybrać program odpowiedni do spawanego
materiału rodzimego, drutu i gazu. Specjalny proces impulsowy redukuje wprowadzane ciepło, poprawia jakość połączeń oraz zmniejsza odkształcenia blach.

Urządzenia zawierają także synergiczne programy dla stali czarnej i nierdzewnej, poszerzające do maksimum zakres jego zastosowań. Wysokojakościowe spawanie, prostota i elastyczność działania – oto, czym są nasze urządzenia do lutospawania.
Metoda lutospawania znajduje coraz więcej zwolenników w warsztatach blacharskich, a także wśród instalatorów wentylacji.