Czy z prostownika spawalniczego można zrobić migomat?

Często użytkownicy tradycyjnych spawarek transformatorowych czy prostowników spawalniczych chcą mi zlecić przerobienie ich urządzenia na półautomat spawalniczy. Kiedy odpowiadam, że to jest praktycznie niemożliwe a już na pewno nieopłacalne, dziwią się niepomiernie. Dlaczego? Przecież wystarczy dołożyć podajnik i wszystko powinno hulać. Otóż rzecz nie w samym podajniku drutu ale w sercu spawarki czyli źródle prądu. Zwyczajowo spawalnicze źródła prądu bazujące na transformatorach dzielimy na stałoprądowe ( constant current – cc ) i stałonapięciowe ( constant voltage – cv ). Pierwsze z nich charakteryzują się opadającymi charakterystykami zewnętrznymi, natomiast drugie charakterystykami sztywnymi. Co to znaczy? Transformatory ( źródła prądu ) o opadającej charakterystyce odznaczają się znacznymi spadkami napięcia przy wzroście prądu. Przed rozpoczęciem spawania kiedy obwód jeszcze nie jest zamknięty napięcie jałowe transformatora jest najwyższe, w granicach 56 – 70V a prąd jest zerowy. W momencie zwarcia elektrody z materiałem spawanym prąd wzrasta do maksimum a napięcie spada do zera. Oderwanie w tym momencie elektrody od materiału powoduje spadek prądu i wzrost napięcia czyli zajarzenie łuku . Przesunięcie w czasie tych dwóch wielkości powoduje zajarzenie łuku. Tego typu źródła stosuje się do spawania elektrodami otulonymi ( metoda MMA ) lub wolframowymi ( metoda TIG ). Inaczej zachowują się źródła prądu zewnętrznej charakterystyce sztywnej. W całym zakresie prądu spawania napięcie zmienia się niewiele tj. ok. 2 V zmiany na każde 100A zmiany. Tego typu transformatory stosuje się w migomatach, gdzie ważne jest zachowanie stabilności łuku spawalniczego przy stałej prędkości podawania drutu.

 

Spawarka inwerterowa

Spawarka inwerterowa MMA

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.