Elektrody wolframowe

Podstawą dobrego spawania metodą TIG, nie mniej ważny niż wybór spawarki TIG, jest właściwy dobór elektrody wolframowej. Gatunku elektrody należy dokonać w zależności od rodzaju spawanego materiału, jej średnica uzależniona od grubości spawanego materiału. Bardzo istotne jest też odpowiednie przygotowanie elektrody do pracy.

Wolfram jest pierwiastkiem metalicznym bardzo rzadko występującym w przyrodzie w postaci szelit [CaWO4] – czyli wolframianu wapnia lub wolframitu [(Fe,Mn)WO4]. Temperatura topnienia wolframu wynosi ponad 3400°C i jest najwyższa spośród wszystkich metali. Wolfram jest bardzo twardy używany m.in. do produkcji materiałów ściernych i płyt pancernych. Te właściwości zostały wykorzystane do produkcji elektrod używanych do przenoszenia prądu przy spawaniu metodą TIG.

Elektrody wolframowe są wytwarzane w różnych średnicach, długościach i składają się albo z czystego wolframu albo stopu wolframu i tlenków lub innych pierwiastków ziem rzadkich. Dobór średnicy elektrody zależy od grubości spawanego materiału i prądu spawania. Wybór typu elektrody do TIG zależy od rodzaju spawanego materiału – czy spawane jest np. aluminium wykonywane prądem zmiennym (AC) czy też np. stal nierdzewna spawana prądem stałym (DC). Ukształtowanie końca elektrody ma kluczowe znaczenie w optymalizacji wyników spawania i zapobiegania zanieczyszczeniu i poprawek.

Wygląd zewnętrzny wszystkich elektrod wolframowych jest praktycznie taki sam dlatego w celu identyfikacji każda elektroda na jednym z końców jest oznaczona kolorem w postacji obwódki, paska lub kropki. Należy zauważyć, że system kolorowania nie jest ujednolicony i że ta sama elektroda może mieć inne oznaczenie w Europie, inne w USA a jeszcze inne w Japonii.

Do wyboru są czyste elektrody wolframowe [zielone, do spawania aluminium prądem przemiennym AC], torowane [czerwone – stosowane do spawania stali nierdzewnych prądem stałym], cerowe [szara], lantanowane [złote], cyrkonowe i z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich.

Koniec elektrody ostrzy się w kształcie stożka lub zostawia w kształcie naturalnym.

Najczęściej występujące średnice w spawalnictwie zamykają się w przedziale od 0,5 mm do 6,4 mm a długości to 150 lub 175 mm.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.