Jaki palnik do papy?

Palniki do papy

Układanie papy termozgrzewalnej wymaga użycia odpowiedniego sprzętu począwszy od palnika gazowego dekarskiego do papy a skończywszy na butli z gazem.Palniki gazowe do układania papy termozgrzewalnej należą do grupy palników propanowo-powietrznych. Gaz palny, którym jest propan lub częściej mieszanka propan- butan doprowadzany jest do palnika wężem elastycznym. Powietrze doprowadzane specjalnymi otworami w dyszy zwiększa temperaturę spalania do ponad 1900°C. Palnik gazowy dekarski składa się z rękojeści z pokrętłem lub dźwignią do regulacji przepływu gazu, łącznika, rozgałęźnika w palnikach wielodyszowych i dyszy lub dysz. Dodatkowym wyposażeniem palnika gazowego do papy może być podstawka a palników wielodyszowych do układania papy wysięgnik do zawieszenia rolki papy i koła.Palniki gazowe dekarskie na propan-butan znajdują zastosowanie: w pracach przydomowych np. rozmrażania, likwidacji starych pokryć malowanych farbami; pracach w ogrodzie np. wypalaniu chwastów; w pracach kamieniarskich i betoniarskich do np. napraw ubytków, pęknięć itp.Palniki gazowe do układania papy termozgrzewalnej powinny być obsługiwane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. W przypadku pracy w pomieszczeniach zamkniętych musi być zainstalowana sprawnie działająca wentylacja oraz zachowane warunki bezpieczeństwa i ppoż. W czasie pracy palnikiem nie wolno kierować płomienia na wąż ani na butlę z gazem znajdującą się na stanowisku pracy.

Bezpieczniki

Celem zapewnienia bezpiecznej pracy stosuje się bezpieczniki przypalnikowe. Bezpieczniki przypalnikowe nie są niezbędne do poprawnej pracy palnika, lecz są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo. Bezpiecznik przypalnikowy suchy zamontowany jest pomiędzy palnikiem a wężem doprowadzającym propan-butan z reduktora. Podstawowym zadaniem bezpieczników przypalnikowych jest ochrona węży i reduktorów przed cofaniem się płomienia lub też wstecznym przepływem propanu-butanu. Generalnie wyróżnia się dwa typy bezpieczników suchych: do tlenu i do gazów palnych [ acetylen, gaz ziemny, propan-butan]

Węże

Używane węże muszą być specjalnie przeznaczone do propanu-butanu. Celem łatwego odróżnienia od węży przeznaczonych do innych gazów te do propanu są koloru pomarańczowego. Węże przeznaczone do innych gazów zastosowane do propanu-butanu mogą ulec uszkodzeniu.

Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia stosuje się przede wszystkim do obniżania ciśnienia panującego w butli gazowej do ciśnienia roboczego danego urządzenia, które często jest dużo niższe niż te panujące wewnątrz butli. Dzięki reduktorowi dekarski palnik gazowy jest zasilany propanem-butanem pod stałym ciśnieniem, niezależnie od wahań ciśnienia w butli. Spalanie, a zatem i praca palnika stają się bardziej równomierne i spokojniejsze. Na rynku istnieje wiele typów reduktorów. Reduktory ciśnienia stosowane do współpracy z palnikami dekarskimi na propan-butan mogą być pozbawione manometrów, z jednym lub dwoma manometrami. Bardzo istotnym jest prawidłowy dobór reduktorów do współpracy z odbiornikiem jakim jest palnik dekarski. Należy sprawdzić aby ciśnienie wylotowe i przepływ gazu były odpowiednie do typu odbiornika. Błędem często powielanym jest próba zastosowania reduktora ciśnienia od kuchenki domowej lub turystycznej do palnika do podgrzewania papy.

Płaszcz grzewczy

Zdarza się, że pracując w chłodniejszych porach roku, dekarze podgrzewają butlę otwartym ogniem w celu podniesienia ciśnienia wewnątrz i poprawy wypływu gazu. Takie działania, są zabronione i w konsekwencji mogą doprowadzić do wybuchu. Skąd się biorą takie niebezpieczne działania? Propan-butan jest dostarczany w postaci płynnej. Propan przechodzi z fazy ciekłej w lotną w temperaturze ok. -42°C a butan w temperaturze ok. -0,5°C. W temperaturach poniżej punktu wrzenia butanu z butli w postaci gazowej wypływa tylko propan a butan pozostaje w butli. Mimo że butla jest jeszcze prawie pełna praca jest niemożliwa. Bezpiecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnego płaszcza grzewczego do podgrzewania butli gazowych z propan-butanem w celu poprawy odparowania gazu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.