POZYCJONERY

POZYCJONERY

Podstawowym elementem budowy pozycjonera jest poziomy talerz obrotowy ( stół obrotowy ) napędzany ręcznie lub elektrycznie ze zmienną prędkością przystosowaną do spawania automatycznego. Prędkość obrotowa talerza powinna być regulowana bezstopniowo z możliwością zmiany kierunku obrotu. Stół może być pochylany 0° do 135°. Pochylanie talerza może być realizowane ręcznie w kilku ustalonych pozycjach lub bezstopniowo poprzez napęd hydrauliczny lub elektryczny.
Pozycjonery są budowane na obciążenie od kilku kilogramów do kilkuset ton. Średnica talerza może wynosić kilku centymetrów do kilku metrów.
Przy doborze pozycjonera należy wziąć pod uwagę nie tylko ciężar obrabianego elementu ale również ewentualne niecentryczne położenie środka ciężkości. Jeśli talerz obrotowy będzie pracował również w położeniu pionowym należy uwzględnić oddalenie środka ciężkości elementu od talerza. Producenci podają diagramy obciążenia poszczególnych pozycjonerów w zależności od rozłożenia ciężaru i warunków pracy. Niektóre stoły obrotowe mają w środku otwór „na wylot” aby umożliwić spawanie dłuższych elementów.
Aby uchronić manipulator przed zniszczeniem i umożliwić spawanie pozycjonery zaopatrzone są w odpowiednie systemy uziemienia.
Talerze obrotowe mają rowki jak w stołach frezerskich umożliwiające mocowanie różnych uchwytów i narzędzi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.